top of page

Ambassadeurs Carbidschieten Drenthe

In het jaar 2013 is het initiatief genomen om carbidschieten op de nationale lijst te laten plaatsen van immaterieel erfgoed ( Unesco ). Dit alles om ervoor te zorgen dat de traditie blijft voortbestaan. We beschermen en houden het immaterieel erfgoed duurzaam in stand en streven naar overdracht aan huidige en komende generaties.

Om in aanmerking te komen voor deze status, moet je het aanmelden bij het “Nederlands centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE)”, in Utrecht. Voor het borgen van deze traditie in Drenthe, hebben we in samenwerking met het VIE een erfgoedzorgplan opgesteld. In dit plan is omschreven hoe wij de traditie levend willen houden, welke obstakels men tegen kan komen, met betrekking tot bijvoorbeeld regulering, veiligheid en hoe op verantwoorde wijze de jeugd erbij betrokken kan worden.

Naast de honderden ambassadeurs die onze facebook pagina (‘Carbidschieten is erfgoed’) hebben geliket en daarmee ons initiatief steunen, zijn er ondertekenaars nodig van het erfgoedzorgplan, die een maatschappelijke- en of culturele rol vertegenwoordigen.

- de heer A.Bos, voorzitter TT Circuit

- de heer K.Loohuis, burgemeester Hoogeveen

- de heer J. de Noord, voormalig directeur K & C Drenthe

- de heer J. Stam, voorzitter HZVV

- de heer J.A. Westenbrink, directeur Marketing Drenthe

- de heer B. de Jonge, eigenaar rijwielhandel de Jonge en tevens vuurwerk- en carbidleverancier

bottom of page