top of page

Wat is carbidschieten?

In de aanloop naar het oude jaar zoeken familie en vrienden elkaar op om zich voor te bereiden op het carbidschieten. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, spanning en plezier. Op deze manier wordt op een traditionele manier het oude jaar uitgeluid. Dit in samenzijn met vrienden, bekenden, familie en vele belangstellenden. Dit heeft een verbroederende werking en schept een band.

Wat heb je nodig?

Een melkbus ( max. 30L ) met een gaatje in de bodem ten behoeve van de ontsteking, bokje om de melkbus op te plaatsen, kunststof bal, carbid, water, gehoorbeschermers en handschoenen.

Het geheim van Carbidschieten

De melkbus wordt op het bokje geplaatst. Hierdoor komt de melkbus met de opening schuin omhoog in een bepaalde hoek te liggen. Hierdoor ligt de melkbus vast en voorkom je dat deze door de kracht van de explosie naar achteren wegschiet. Vervolgens legt men een bepaalde hoeveelheid carbid op de bodem van de bus. Het carbid wordt vervolgens met water besproeid.

 

De hoeveelheid carbid en water is voor iedereen verschillend en voor sommigen zelfs een geheim!

 

Hierdoor ontstaat een chemische reactie waardoor acetyleengas vrijkomt. De bal wordt direct daarna in de monding van de melkbus gedrukt terwijl een gas/lucht mengsel in de melkbus ontstaat. Dit mengsel wordt ontstoken waardoor een explosie en een zeer luide knal plaatsvindt in de bus. Hierdoor schiet de bal weg.

slowmoschot.png

Wet- en regelgeving

Het carbidschieten wordt individueel of in wedstrijdverband beoefend op locaties die bepaald worden door wet- en regelgeving in de desbetreffende gemeente. Om te weten wat er in bij U wel en niet mag rondom carbidschieten, adviseren wij de algemene plaatselijke verordening (APV) van uw gemeente te raadplege

 

Wanneer het bijvoorbeeld plaatsvindt in wedstrijdverband geldt er ook een reglement, welke is opgesteld door de organiserende club. Dit houdt in dat er in een aantal rondes geschoten wordt. De door de bal afgelegde afstanden van de verschillende ronden worden bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste meters wordt tot winnaar gekroond. Een eretitel die hij/zij een jaar mag dragen. In het reglement zijn ook de veiligheidsvoorschriften opgenomen.

Sfeer en gezelligheid

Voor een aantal mensen is meedoen aan het carbidschieten belangrijk. Voor een grotere groep is het ‘er bij zijn’ belangrijk. Het carbidschieten wordt gedaan in een ontspannen sfeer waar gezelligheid voorop staat. Onder het genot van traditionele hapjes en drankjes (erwtensoep, oliebollen en Carbitter) beleven de aanwezigen met elkaar een gezellige oudjaarsdag. Deze ingrediënten zijn kenmerkend voor het platteland (provincie Drenthe).

Mini documentaire

Vanuit het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland (KIEN) is een korte documentaire gemaakt over het Carbidschieten in Drenthe. In deze video wordt met behulp van beeldmateriaal en interviews uitgelegd wat Carbidschieten in Drenthe is en hoe het ervaren wordt door de beoefenaars van de traditie. Mocht u problemen ervaren met het afspelen van de video, dan is deze ook op Youtube te vinden via de volgende link: https://youtu.be/GvYOQu7hIEo 

bottom of page